HET VLAAMS WAGNER GENOOTSCHAP
werd als cultuurhistorische en musicologische vereniging opgericht in 1995 en verwierf de rechtspersoonlijkheid als vzw op 09.10.1997 door publicatie van haar statuten in de bijlagen van het Staatsblad onder Nr. 97/16.783.
De vereniging heeft tot doel de bestudering en de beleving van de muziek van Richard Wagner, de verdieping en aanmoediging van de muzikale en cultuurhistorische waarden van het werk van Richard Wagner op onder meer muzikaal, economisch, filosofisch als politiek vlak.

Het Vlaams Wagner Genootschap verzorgt publicaties en organiseert lezingen, conferenties, video-voorstellingen, concerten en operareizen. Haar tijdschrift Leidmotief werd stopgezet einde 2004. Sindsdien gebeuren alle publicaties van de vereniging in electronische vorm op deze website. Leidmotief geldt sinds november 2008 ook als de naam van de blog van de vereniging. Sinds 2012 wordt Leidmotief terug uitgegeven in electronische vorm.

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Pinksterbloemhof 43
8301 Knokke-Heist

RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter & Penningmeester
Jos Hermans, Knokke-Heist
E-mail  

Secretaris
Johan Vervoort, Leuven
E-mail

Ondervoorzitter
Patrick Pype, Herent
E-mail


Bestuurslid
Johan Uytterschaut, Herent
E-mail